Letter of appreciation for our support – Kenyan Ministry of Health

Op 8 juni 2022 ontving het bestuur van de DKHF een brief van het Keniaanse Ministerie van Volksgezondheid waarin zij ons op formele wijze bedanken voor onze support op het gebied van tuberculose bestrijding. 

Read more
Donatie van Verburg Charity Foundation

De DKHF heeft in maart 2021 een significante donatie mogen ontvangen van Verburg Charity Foundation uit Stolwijk. Dankzij deze gulle bijdrage kon onder andere ons tuberculosedorp in Kacheliba worden voorzien van nieuwe toiletten en kon er in Sigor nieuwe elektrificatie worden aangelegd.

Read more
Tuberculosebestrijding in 2020

In 2020 werden in totaal 562 tuberculosepatiënten in onze tuberculosedorpen opgenomen om gedurende twee maanden te kunnen worden behandeld. Daarnaast werden er in het afgelopen jaar mede dankzij de DKHF 420 patiënten opgespoord die hun antibioticakuur niet hadden afgemaakt.

Read more

Onze missie

De Dutch-Kenyan Health Foundation streeft naar het verbeteren van de volksgezondheid van in semi-nomadische gebieden in Kenia. De DKHF richt zich vooral op infectieziektebestrijding en op gezondheidsproblemen ten gevolge van omgevingsfactoren, lokale gebruiken en leefwijzen. De DKHF zet het werk voort van de Stichting Medische Hulp Kenia (www.SMHK.nl) in de periode 1982-2017.

Onze projecten

Tuberculose project

In 2017 maakten de oprichters van de DKHF op eigen kosten een studiereis naar Kenia om samen met de lokale gezondheidsorganisaties te onderzoeken wat de DKFH zou kunnen betekenen voor de tuberculosebestrijding in de semi-nomadische gebieden. Vooral de opsporing en behandeling van tuberculosepatiënten bleek het ondersteunen waard.

Meer informatie

Lepra project

In 2017 vernam de voorzitter-tropenarts van de DKHF en zijn medische studenten uit het Erasmus MC tijdens een scholing in Global Health in West Pokot, van CHV’S, dat er in hun gebied verontrustend veel leprapatiënten zouden zijn. Een eerste inventarisatie onderbouwde een verdiepend onderzoek naar het voorkomen van actieve lepra in West Pokot.

Meer informatie

OMO project

Tijdens het lepraonderzoek bleek dat veel mensen in West Pokot County lijden aan ernstig geïnfecteerde wonden van voeten en benen. Door de wonden, naast de eventuele noodzakelijke medische behandeling, dagelijks met een OMO-sopje te wassen wordt de wondgenezing aanzienlijk versneld.

Meer informatie
Support de strijd tegen tuberculose in half-nomadische gebieden in Kenia.