Zo helpt de DKHF

Samenwerking en lokale verantwoordelijkheid staan centraal.

De Dutch-Kenyan Health Foundation (DKHF) streeft naar het verbeteren van de volksgezondheid in de semi-nomadische gebieden in West-Pokot, Elgeyo-Marakwet en Baringo County. In eerste instantie gaat onze aandacht uit naar West Pokot. Wij richten ons vooral op infectieziektebestrijding en op gezondheidsproblemen ten gevolge van omgevingsfactoren en lokale leefwijzen.

In onze werkwijze hechten wij veel waarde aan samenwerking. De DKHF vindt het dan ook belangrijk om onze ondersteuning goed af te stemmen met de lokale volksgezondheidsautoriteiten. We nemen geen verantwoordelijkheid van de gezondheidsautoriteiten over en streven naar win-win situaties. Enkele voorbeelden:

  • De Keniaanse regering stelde in 2019 personeel en logistieke ondersteuning tot onze beschikking bij het onderzoek naar het voorkomen van lepra
  • De Keniaanse regering voorziet de patiënten in onze tuberculosedorpen (TB-manyatta’s) van voedsel
  • Onze Keniaanse partner organisatie de “Pokot Dutch Health Organisation” (PDHO) huist gratis in kantoorruimte van de regering

Lees meer over onze partner organisatie onder het kopje PDHO”.

Netwerkorganisatie
Wij maken als non-gouvernementele en non-profit organisatie veel gebruik van ons netwerk in Nederland en Kenia om onze doelen te bereiken. De voorzitter van de DKHF, Paul Mertens, is verbonden aan zowel het Erasmus MC Rotterdam als Moi University Eldoret Kenia (als visiting professor). Zo geeft hij onderwijs over infectizieketenbestrijding en global health en begeleidt hij wetenschappelijk onderzoek op deze gebieden. Daarnaast werd Paul benoemd tot adviseur infectieziektebestrijding van het Ministerie van Volksgezondheid in West Pokot en beschikt hij over een groot lokaal netwerk.

De DKHF ondersteunt het officiële Memorandum of Understanding (MoU) tussen het Erasmus MC en Moi University, welke is gericht op onderwijs, onderzoek en de bevordering van de volksgezondheid in Kenia. Door de samenwerking met deze universiteiten kunnen wij onze projecten, zoals het lepraproject, baseren op veldonderzoek.

ANBI-status
Sinds 29-05-2018 heeft de Belastingdienst de DKHF aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956 (inmiddels: artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001 of artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen).

Doe een gift

Doneren