Toekomstige projecten

1. Uitbreiding tuberculosedorpen

De DKHF onderhoudt de twee tuberculosedorpen (TB manyatta’s) in Sigor en Kacheliba. Vanwege het groeiend aantal opgespoorde tuberculosepatiënten, en het vaker voorkomen van medicatie resistente tuberculose, is een grotere opvangcapaciteit nodig. De uitbreiding beoogt een verhoging van de opvangcapaciteit van dorpen in Kacheliba en Sigor van 300 naar 600 patiënten per jaar. Naast extra hutten zijn omheiningen en afbakeningen binnen de dorpen nodig om onderlinge ziekte transmissie tegen te gaan. Om de zelfstandigheid van de patiënten te bevorderen wordt er ook voor iedere patiënt een tuintje aangelegd om bijvoorbeeld groenten in te verbouwen. Ook worden er bomen geplant zodat er voldoende schaduw is op het terrein.

2. Bestrijding van meisjesbesnijdenis

In West Pokot County is meisjesbesnijdenis in een aantal gebieden helaas nog steeds een culturele traditie. Jaarlijks geeft onze voorzitter voorlichting over meisjesbesnijdenis in de ziekenhuizen van Kapenguria en Ortum, in dorpen en op scholen. De DKHF werkt nu aan een structureel voorlichtingsprogramma tegen meisjesbesnijdenis welke zal plaatsvinden in dorpen en op scholen. Omdat West Pokot met haar 700.000 inwoners 644 basisscholen en 294 middelbare scholen telt, zal het opzetten van een voorlichtingsprogramma een groot project worden. 

3. Centre of Excellence infectieziektebestrijding

Tuberculose en resistente tuberculose (d.w.z. niet behandelbaar met de standaard medicijnen) – is in West Pokot onder de semi-nomadische mensen een groot en toenemend probleem. Zo lijden in West Pokot County meer mensen aan tuberculose per 100.000 inwoners dan er in Nederland in totaal ooit aan corona (COVID-19) per 100.000 inwoners per jaar hebben geleden. De DKHF wil daarom in samenwerking met de PDHO en de lokale gezondheidsautoriteiten komen tot een “Centre of Excellence” in de infectieziektebestrijding met een focus op tuberculose en o.a. lepra, longziekten en huidinfecties.

Bij de oprichting van het Centre of Excellence zijn praktijkgerichtheid, moderne diagnostiek, patiënt gerichte zorg en outreach belangrijke bakens. Het centrum moet een voorbeeldfunctie krijgen voor de aanpak van infectieziekten in andere gebieden in Afrika met semi-nomadische bevolkingsgroepen. Er zijn reeds contacten gelegd met relevante internationale organisaties, de Keniaanse nationale en provinciale gezondheidsautoriteiten om tot de bouw van het centrum te komen.

Doe een gift

Doneren