Lepra project

Toen Paul (voorzitter) met medestudenten in 2017 in West Pokot was in het kader van de minor Global Health, vernam hij van Community Health Volunteers (CHV’S), dat er in hun gebied verontrustend veel leprapatiënten zouden zijn. Een eerste inventarisatie onderbouwde een verdiepend onderzoek naar het voorkomen van actieve lepra in West Pokot. Dankzij een samenwerking tussen het Erasmus MC Rotterdam, de Universiteit van Leiden, Moi University Eldoret (Kenia), de Keniaanse volksgezondheid autoriteiten en de CHV’S van West Pokot County, werd er geconstateerd dat de prevalentie van actieve lepra met 8/10.000 inwoners 8 keer hoger was dan de streefprevalentie van de WHO. In 2019 presenteerde Paul de onderzoeksresultaten en bracht hij een advies uit over leprabestrijding. Aanwezig waren de relevante gezondheidsautoriteiten van West Pokot County onder wie de minister van volksgezondheid. De DKHF ondersteunt sindsdien de behandeling van alle patiënten die aan het onderzoek meededen en de CHV’s bij het opsporen en behandelen van lepra-patiënten.

Het lepra onderzoek leidde tot een campagne voor het opsporen en behandelen van lepra-patiënten. De DKHF droeg, dankzij verkregen donaties in 2019, financieel ook bij aan de behandeling van leprapatiënten. In dit project wordt gebruik gemaakt van tele-dermatologie. Foto’s gemaakt door CHV’s worden via de DKHF voor diagnostiek verzonden aan een internationale groep van dermatologen.

De kosten van dit onderzoek (omstreeks € 87.000,00) werden in 2018 en 2019 grotendeels in natura ontvangen van de samenwerkende organisaties en onderzoekers. Financiële ondersteuning van de verbetering van bestrijding van lepra in West Pokot County wordt gezocht. Een eerste donatie van Stichting Wolz Handmade is ontvangen door de DKHF.

 

Linker foto: het team dat het veldwerk van de leprastudie uitvoerde in 2019. Vlnr: Micael Lotekori (verantwoordelijk voor tuberculose en leprabestrijding in West Pokot County), Larissa Schut (student geneeskunde Erasmus MC Rotterdam), Philip Atepe (laborant dispensary Serewa en uitvoerder deel van microbiologisch onderzoek), Paul Mertens (onderzoeksleider, tropenarts en voorzitter DKHF), Nieke van Neer Schut (student geneeskunde Erasmus MC Rotterdam), Albert Pkiach (geboren in West Pokot en student geneeskunde aan de Universiteit van Nairobi).

Middelste foto: Ontvangst van het lepraonderzoeksteam door leden van het parlement van West Pokot County in 2019.

Rechter foto: Ontvangst van het lepraonderzoeksteam door de Governor en secretaris van West Pokot County in 2019.

Doe een gift

Doneren